Logotips d'organismes oficials

Ràdio Matarranya

La ràdio de la nostra comarca

Ràdio Matarranya és una franja diària dedicada a la informació sobre la actualitat al Matarranya, bàsicament a les noticies de qualsevol tipus ocorregudes, o vinculades directament, a aquest territori. Aquest espai, d’una duració aproximada de dos hores (12.00-14.00) es caracteritzarà pel tractament de noticies de tots los àmbits (polítiques, culturals, socials i econòmiques) intentant sempre donar a conèixer l’opinió dels actors implicats en la informació.

Mitjans