Logotips d'organismes oficials

Caja Rural de Teruel llança una nova línia de finançament per a explotacions d’olivar i ramaderes

L'objectiu és aportar liquiditat en condicions preferents que permetin fer front a les despeses provocades per la borrasca Glòria

El Matarranya va patir greus afectacions durant el temporal del passat gener. / Foto: J. Puig

Caja Rural de Teruel ha llançat una nova línia de finançament destinada a titulars d’explotacions agràries d’olivar i ramaderes de la província de Terol, amb l’objectiu d’aportar liquiditat en condicions preferents que permetin fer front a les despeses en què puguin incórrer després de les afeccions provocades per la borrasca Glòria, que van generar nombrosos danys a la província, així com afrontar la situació econòmica actual.

Aquests préstecs, destinats als titulars d’aquestes explotacions, possibilitaran l’accés a finançament en condicions preferents amb què, a més, es podrà sol·licitar la subvenció que va ser publicada recentment en el BOA, amb data 12 de juny, i que permet bonificar amb fins un punt els interessos d’aquest tipus d’operacions, sempre que es compleixin els requisits establerts en la convocatòria assenyalada

Subvenció destinada a bonificar interessos de préstecs
Amb aquesta convocatòria de subvencions, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern d’Aragó, va subvencionar amb fins a un punt el tipus d’interès crèdits tous, amb el límit màxim del cost efectiu dels interessos del préstec, a aquelles explotacions agràries d’olivera o ramaderes ubicades a la província de Terol afectades per les adversitats climatològiques de la borrasca Glòria.

Podran accedir a aquesta convocatòria aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i joves agricultors, així com aquells titulars d’aquest tipus d’explotacions agrícoles o ramaderes que compleixin amb els requisits establerts en l’ordre i que tinguin subscrit o subscriguin durant l’any de la convocatòria una pòlissa o contracte d’assegurança en les línies d’assegurances per a les produccions agrícoles compreses en el Pla d’assegurances Agràries Combinades en l’any 2019.

Seran objecte d’aquesta subvenció aquells préstecs amb quantia compresa entre 6.000 i 40.000 euros, amb durada d’entre 3 i 5 anys inclòs un any de carència, amb un tipus d’interès Euríbor a 12 mesos + 1’5 punts, formalitzats entre l’1 de juny de 2019 i fins a dos mesos després de la data de publicació de l’ordre.
El termini de presentació d’aquestes sol·licituds és de 30 dies a partir de l’endemà de de la publicació de l’ordre, apareguda en el BOA amb data 12 de juny de 2020.

La importància d’estar assegurat
És fonamental comptar amb la confiança de tenir contractada una bona assegurança davant de qualsevol imprevist tant a nivell personal com professional. Caja Rural de Teruel és entitat comercialitzadora d’una àmplia gamma d’assegurances a través d’Assegurances RGA i Agroseguro, companyies asseguradores de referència en el sector.

Agroseguro és una companyia especialitzada en el sector agrícola i disposa de multitud d’assegurances adaptade a les diferents afeccions que el clima pot causar al camp, com ara pedra, incendi, gelades, sequera i falta de quallat entre d’altres, sent a més la contractació d’aquestes assegurances indispensable per poder accedir a convocatòries de subvencions de les administracions públiques.

Per la seva banda, Assegurances RGA ha demostrat el seu compromís amb els afectats per la borrasca Glòria de la província de Terol, tramitant més de 180 sinistres en un temps rècord amb un grup de treball creat específicament per atendre les afeccions provocades per aquest extraordinari fenomen meteorològic, amb indemnitzacions superiors als dos milions d’euros fins al maig.

REDACCIÓ
blank Mitjans blank