Logotips d'organismes oficials

Comarca del Matarranya aprova el pressupost del 2021 amb uns 2,6 milions d’euros

Malgrat els vots en contra del PP, els pressupostos es van aprovar amb el suport del PAR, PSOE i CHA

Imatge d'arxiu d'un pleno comarcal telemàtic. | Foto: NDM

L’últim ple ordinari de la Comarca del Matarranya va centrar el gruix del seu debat a aprovar els pressupostos de l’entitat per a l’exercici de l’any 2021. Finalment, amb un total de 2.568.061,15 euros, els pressupostos van ser aprovats amb el suport de PAR, PSOE i CHA. Per part seua, el PP es va mostrar en contra d’estos i no els va secundar. El pressupost augmenta lleugerament respecte al de l’any anterior, datat amb 2.452.161,55. Per tant, l’actual augmenta amb 115.899,6 euros de diferència.

Per a l’entitat comarcal els objectius continuen sent els mateixos, “mantenir i reforçar els serveis en tots els pobles del Matarranya”, assegurava el president de la Comarca, Rafa Martí. “Creiem que són uns pressupostos molt adaptats a la realitat d’avui dia de la Comarca, amb els ingressos que tenim s’està fent un gran sacrifici per a mantenir tots els serveis”, assegurava. En este sentit, declarava: “des de fa diversos anys portem una continuïtat en els pressupostos que jo veig molt positiva”.

No obstant això, des del PP van criticar esta continuïtat. El seu portaveu, Carlos Boné, declarava: “Pensem que són uns pressupostos de tot menys realistes, són continuistes i en una situació excepcional i complicada com l’actual no pot ser que els pressupostos siguen els mateixos que altres anys com si no hagués passat res, no té sentit perquè no es podran realitzar les coses de la mateixa manera”.

D’altra banda, la resta de partits van veure favorables els pressupostos. Des del PAR: “veiem que dins del que es pot fer veiem són uns pressupostos realistes, esperançadors i flexibles també per a poder adaptar-nos als canvis que dia a dia poden sorgir”, declarava la portaveu Carmen Agud. Una idea que també va compartir el portaveu del PSOE, José Ramón Guarc, i que va recalcar Fernando Mallén, portaveu de Chunta Aragonesista: “Són uns pressupostos sense grans canvis, es podria dir que sí, que són continuistes, però creiem que tampoc estem en un moment actual per a fer molts canvis i portar novetats. Creiem que l’any anirà a millor i tenim l’esperança que moltes de les activitats es podran desenvolupar”.

El pressupost es dividix en diferents capítols, dins de les operacions de capital es troben les inversions reals de l’entitat pressupostades amb aproximadament el 4% del pressupost, concretament 104.220 €. Estes inversions es repartiran en diferents partides, com, per exemple, un projecte patrimoni mundial art rupestre valorat en 5.020 €. També es materialitzarà el projecte de rutes BTT que connectarà tots els pobles del Matarranya i que comptarà amb 90.000 € del Fons d’Inversions de Terol (FITE). A més, donada la deterioració d’alguns espais es destinaran 4.700 € per a equipaments i obres d’immobles comarcals, així com 4.000 € per a equips i programes d’informació la seu. Els 500 € restants s’invertiran en el projecte ‘banco tierras’.

En les operacions corrents, el primer dels capítols i que major despesa suposa és el del propi personal amb el qual compta l’entitat per a garantir els serveis. El seu import global ascendix a 1.708.019,74 euros, experimentant un increment del 0,95% respecte al 2020.

El segon apartat concernix els crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents, suposant una quantitat de 609.721,41 euros, una disminució respecte a l’exercici 2020 del 4,57%.

Els capítols tres, quatre i cinc fan referència respectivament a les despeses financeres (2.400 €), les transferències corrents (128.700 €) i un fons de contingència (15.000 €).

En este 2021 l’entitat comarcal oferirà nous serveis. Per un costat, assistència tècnica de l’aigua a través d’una aplicació de monitoratge del servei de l’aigua que permetrà conéixer a l’instant els nivells d’aigua dels dipòsits. Este sistema ajudarà a conéixer si els depòsits tenen alguna fugida o problemes amb els motors d’elevació. Així mateix, també s’incrementarà en una persona la plantilla de la quadrilla de treball de la Comarca.

El PP va presentar una esmena al pressupost de 90.000 €

Un dia abans del ple comarcal, el dimecres 27 de gener, el Grup Popular de la Comarca del Matarranya va presentar una esmena al Pressupost General per a invertir 90.000 euros per a pal·liar les conseqüències de la pandèmia en dos àmbits.

D’una banda, la proposta pretenia retallar 45.000 euros del Pressupost General per a destinar-los a una campanya de promoció turística del territori per a revitalitzar el sector. De la mateixa manera, proposaven una inversió de 45.000 euros per a la compra de Purificadors d’Aire amb filtre HEPA en totes les aules de col·legis d’educació infantil, primària i escoles infantils amb la finalitat d’evitar tenir les finestres obertes durant tota la jornada lectiva.

Finalment, la proposta no es va materialitzar, ja que les esmenes no van tenir el dictamen favorable en la Comissió d’Hisenda i cap dels partits, a excepció del mateix PP, va donar el seu vistiplau en el ple.

El president de la Comarca del Matarranya, Rafa Martí, explicava que les esmenes no eren correctes per diferents motius: “Fa mes i mig que tenim els pressupostos, se’ls va passar, vam fer comissions i en cap d’elles van votar en contra ni van portar cap proposta, ara 24 hores abans presenten dues esmenes”.

Respecte a la campanya de promoció turística el president argumentava que el primer pas és contactar amb l’Associació d’Empresaris per a conéixer les seues necessitats actuals. En este sentit, Carmen Agud, portaveu del PAR, declarava “els empresaris el que necessiten ara són ajudes per a sobreviure, no promoció”. El portaveu dels populars, Carlos Boné, explicava que “ningú està dient que hàgem de començar amb la promoció ara, per a organitzar una campanya caldrà programar-la i això costa un temps”.

Quant als filtres HEPA, des del PP explicaven que “no estem plantejant un sistema que substitueixi la ventilació natural, sinó que la complementi”, i posaven d’exemple a la Comunitat Valenciana que sí els ha instal·lat a les seues aules. “Ens regim pel que mana Sanitat i no els recomanen per falta seguretat”, declarava Agud. Durant el ple la resta de partits argumentaven la falta d’estudis que asseguraren l’efectivitat dels filtres.

En definitiva, des del PAR sentenciaven: “no ens ha semblat bé perquè el pressupost per a estes esmenes es treu d’altres partides” i d’esta manera explicaven que en retallar estes partides els serveis i les activitats de Comarca no es podrien assegurar als pobles més petits que compten amb menys recursos.

Per a concloure Carlos Boné sentenciava: “no va poder ser, nosaltres enteníem que era una manera de millorar els pressupostos perquè enteníem que la situació de crisi sanitària actual ho requerix”.

 

Els consellers comarcals van mostrar el seu suport als hostalers i agricultors

El ple ordinari es va allargar prop de dos hores i va arrencar amb l’informe de presidència de la mà del president de la Comarca, Rafa Martí. En este es va actualitzar als diferents consells de la suspensió de les activitats esportives, l’Escola d’Adults i diverses aules de l’Escola Comarcal d’Educació Infantil ‘Sagalets’ com a mesura preventiva davant l’augment de contagis en Calaceit, Pena-roja i La Vall. Serveis que ja s’han reprès. Així mateix, es va anunciar la concessió d’un FITE d’uns 200.000 euros que l’entitat podrà destinar a inversió turística.

Ajudes per a l’olivar

Un dels temes tractats va consistir en la sol·licitud d’ajudes complementàries directes a l’olivar del Matarranya a conseqüència de la declaració d’Aragó com a Zona afectada per l’Emergència de Protecció Civil per les innombrables afeccions sofertes per la borrasca Filomena.

L’últim temporal de neu va provocar desperfectes en els olivars de les localitats del nord del Matarranya. Sumant els danys als provocats pel Gloria, s’estima una afectació del 80% als olivars joves de 0 a 18 anys i un 50% en els més adults.

Per tot això, els consellers van votar de manera unànime sol·licitar ajudes directes als agricultors quan el Govern creo algun decret.

 

Suport a la sol·licitud de les Cooperatives de Massalió i Maella

De la mateixa forma que l’anterior, tots els consellers van estar d’acord donar el seu suport a les Cooperatives de Massalió i Maella perquè se sol·liciten ajudes al Govern d’Aragó.

Els agricultors demanen indemnitzacions, ja que consideren que l’ajuda que oferixen ara és insuficient.

En la sol·licitud els agricultors incloïen un estudi econòmic que marca la tendència de pèrdues dels pròxims anys. Sol·liciten també indemnitzacions més altes per arrencar, ja que estimen que no són suficients per a arrencar i tornar a plantar.

Suport al manifest dels Hotelers

Els consellers també es van mostrar tots a favor de donar el seu el suport institucional al Manifest dels Hotelers del Matarranya, els quals van sol·licitar a l’entitat comarcal d’actuar com a interlocutors entre les diferents administracions com a Ajuntaments, Diputació Provincial i Govern d’Aragó.

D’esta manera, van ratificar el seu suport, que no “adhesió”. Tal com va explicar, Rafa Martí, president de la Comarca del Matarranya, els principals problemes amb els quals es troben són d’incentius fiscals o de personal contractat, “demanen bonificacions en IBI o que es redueixin els contractes de potència i per a no haver de pagar una potència de llum que no estan fent servir”.

 

Van declarar a José María Puyol Catalán com ‘Amic del Matarranya’

En el ple també es va aprovar la concessió de la distinció d”Amic del Matarranya’, a títol pòstum, a favor de Sr. José María Puyol Catalán, president del Sindicat Central de Regs de la Conca del Matarranya.

També de manera unànime es van mostrar d’acord a oferir la distinció al qual en el seu moment va ajudar a solucionar els diferents problemes de regadiu entre les poblacions, agricultors i pobles de la conca del Matarranya.

Des de la institució estudiaran la manera de lliurar la distinció a la família quan la situació millore.

 

Establiment de preus públics

Els diferents consellers, amb l’abstenció dels membres del Partit Popular, també van aprovar l’establiment del preu públic per al servei comarcal de la quadrilla forestal a sol·licitud dels ajuntaments de la delimitació territorial, la prestació d’activitats socials, culturals i de patrimoni, esportives, d’ocupació i desenvolupament i de joventut. Així com la utilització del parc de maquinària de la Comarca del Matarranya.

La negativa a estos preus per part dels populars, segons el seu portaveu, Carlos Boné, es deu al fet que els consideren “gens competitius i que entren en conflicte amb la resta d’empreses o autònoms que pogueren fer estos treballs. No estàvem molt amb-vençuts que el cost real pogués ser el que s’estava manifestant, així que preferim abstenir-nos”.

 

Educació d’adults

En el ple també es van aprovar amb tots els vots a favor els convenis de col·laboració entre la Comarca del Matarranya i els ajuntaments que la integren, per a la prestació del servei d’educació de persones adultes durant el curs 2020-2021.

REDACCIÓ
Mitjans