Logotips d'organismes oficials

El consell comarcal del Matarranya es reuneix per a debatre les al·legacions als parcs eòlics

S'ha votat per unanimitat desestimar la construcció d'aquests parcs a les localitats del Matarranya

Amb motiu de la fi del termini per a presentar al·legacions s'ha reunit el consell comarcal en sessió extraordinària. NDM

Amb motiu de la fi del termini per a presentar al·legacions als parcs eòlics projectats a Aragó, que afecten de forma significativa a moltes localitats del Matarranya, s’ha reunit el consell comarcal en sessió extraordinària per videoconferència.

Atenint-nos a les observacions presentades en les al·legacions, s’ha votat per unanimitat desestimar la construcció d’aquests parcs a les localitats del Matarranya afectades. Els aerogeneradors i les línies d’evacuació creen una gran disrupció per a les activitats econòmiques dels veïns, ja que afecta el desenvolupament turístic i a les iniciatives agropecuàries.

La vicepresidenta del consell comarcal, Carmen Agut, ha manifestat: “Com veem, hi ha moltíssims aerogeneradors, i amb tot això hem fet nosaltres al·legacions. Les al·legacions s’han fet des de la comarca i cada poble ha aportat les seues al·legacions. Són catorze al·legacions, estem en total desacord i ahir es va fer una votació en tots els consellers, que són els que porten la veu de huit pobles de la comarca i per unanimitat de tots els partits polítics va ser desestimar la construcció d’aquests parcs eòlics perquè no estem d’acord. Hi ha 15 al·legacions que determinen perquè no estem d’acord. Està molt bé especificat a través del tècnic de la comarca, de Javier Fortuño. I la veritat és que està molt determinat i definit perquè no volem aquests parcs al Matarranya. En primer lloc, la comarca és agrícola i ramadera, però també turística, així que es forma un binomi que s’ha de complementar, que és necessari i compatible. Turísticament, a la comarca del Matarranya hem apostat pel turisme. Al sector agrari no li afavoreix gens, ja que molts camins existents es divideixen, se separen parcel·les que estan cultivades i represente una afecció social greu. A més, cal considerar que els traçats de les línies elèctriques divideixen també moltes parcel·les i creen uns altres camins, que d’altra manera es podria evitar. Específicament s’al·legà que hi ha mesures contra la protecció de la fauna, contra la col·lisió i l’electrocució de línies elèctriques d’alta tensió, la interacció amb moviment freqüent de la fauna i també hi ha zones d’alimentació d’aus necròfagues, que també s’ha de considerar.”

Passarà un temps mentre les autoritats competents revisen i valoren les al·legacions presentades. Des dels pobles del Matarranya es continua treballant per a explorar totes les possibles solucions a aquest problema.

REDACCIÓ
Mitjans