Logotips d'organismes oficials

Les basses laterals, les parades de bus i el Camí Natural marquen l’últim Consell Comarcal

Durant la sessió plenària es van debatre mocions i proposicions que van registrar PP, Teruel Existe i PAR. També es va parlar sobre prevenció forestal, masos i cases disseminades

La setmana passada es va celebrar un Consell Comarcal. Foto: R. Lombarte

Si la prevenció forestal i la qüestió turística van marcar gran part de l’últim Consell Consultiu d’Alcaldes, la sessió plenària del Consell Comarcal que es va viure a continuació va anar en una direcció pareguda. I és que les basses laterals i el problema de l’aigua, la prevenció davant de possibles incendis, el Camí Natural del Matarranya i Algars, així com la desaparició de parades de bus en el medi rural van ser els principals punts a tractar. Prèviament, l’ordre del dia va aprovar l’actualització de preus de diferents serveis que es presenten des de la Comarca, com ara la natació, l’aquagym, les colònies d’estiu i el Riu a l’Estiu. Estos punts van eixir per avant per unanimitat. Tot seguit es van presentar, defensar i debatre diferents mocions i proposicions, algunes en un fons similar. De fet, Partit Popular (equip de govern), PAR i Teruel Existe van presentar diferents mocions sobre les basses laterals del Matarranya. Mocions que prèviament ja havien estat presentades i aprovades en administracions superiors, com ara el Govern d’Aragó.

La proposta del PP parlava sobre la necessitat i el consens existent al voltant de les basses laterals del Matarranya, concretament de Planserrats a l’Algars, Comellars al riu dels Prats i la Vall de la Figuera al Matarranya, i inste al govern central d’incloure la construcció d’estes tres basses a la pròxima planificació hidrològica de l’Ebre. Fernando Camps, president de la Comarca, va explicar que “les basses laterals fa anys que es reclamen al territori. Vam parlar amb la conselleria de Medi Ambient i van presentar una PNL a les Corts. Tots els grups estem d’acord, i tots pensem que les basses laterals són essencials per al Matarranya”. Per tant, “són tres actuacions necessàries que esperem que a la pròxima legislatura estiguen per a començar”. El PAR va presentar una moció en una direcció similar, mentre que Teruel Existe va anar més enllà. A través de la proposició registrada a la Comarca va demanar no només la construcció d’estes basses, sinó que, tal com va dir Javier Ciprés, que “Govern d’Aragó avanço els diners” i així avançar en l’execució de les obres.

Precisament, des de Teruel Existe també van defensar també una moció per a evitar la supressió de certes parades d’autobús dins dels corredors nacionals, que entre altres poblacions afectaria la capital del Matarranya. Dins d’esta sessió plenària, es va aprovar la inclusió de la Comarca dins l’associació del ‘Camí Natural Matarranya i Algars‘, tal com se’ls ha demanat al Matarranya, la Terra Alta i el Baix Aragó-Casp. I finalment, el PAR va presentar tres proposicions més. La consellera Tere Crivillé va ser l’encarregada de defensar-les totes tres. En la primera, demanava “una promoció de bonos turístics” des del Govern d’Aragó equiparable a la que s’ha fet amb ‘la Red de Hospederías de Aragón’, i que s’ha traduït en descomptes d’un 50%. Des del PAR denunciaven competència deslleial i demanen que tots els negocis turístics siguen tractats per igual. La proposta no es va aprovar. El PAR va presentar mocions sobre prevenció forestal en l’hàbitat dispers, com ara sol·licitar dos vies d’entrada i d’eixida en els masos o cases disseminades d’ús turístic. La proposta tampoc va prosperar.

El PAR va defensar una altra proposició que va prosperar parcialment, i que verse sobre protecció civil i prevenció forestal. El punt que es va aprovar parle de la recopilació de dades de cases disseminades per part de Comarca, de tal manera que en tot moment s’estiga al corrent de qui hi viu i en quin període de l’any. La segona part de la moció no va ser aprovada. A la sessió comarcal van estar presents 17 dels 19 consellers, amb l’absència justificada d’Iñaki Urquizu (PP) i Iñaki Belanche (CHA).

RUBÉN LOMBARTE
Mitjans