Logotips d'organismes oficials
blank

Cultura del Govern d’Aragó destine 350.000 euros per ajudes a l’organització de festivals

La convocatòria dijous passat i hi ha 10 dies de temps per a presentar la proposta

L'objectiu d'esta ordre és convocar ajudes per a organitzar festivals de cine, arts escèniques i música al territori. | Foto: NDM

Des del Departament de Cultura del Govern d’Aragó es destinaran 350.000 euros per ajudar a l’organització de festivals. Així s’ha fet saber a través del Butlletí Oficial d’Aragó a dijous 13 de maig, on se detalle que estos diners formen part del programa Promoció de la Cultura inclòs en el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023 del Departament i que es van convocar per primera vegada l’any passat. L’objectiu d’esta ordre és convocar ajudes durant l’exercici 2021 per a organitzar festivals de cine, arts escèniques i música al territori i que estiguen impulsats per associacions i fundacions i que presenton un elevat grau d’especialització o de singularitat i siguen d’especial interès per al panorama cultural de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Queden, però, excloses d’esta convocatòria les gales, certàmens i entrega de premis. Només se subvencionarà un projecte per peticionari, i en el cas que el sol·licitant en presento més d’un, només podrà ser subvencionat aquell que tingue major puntuació. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva i podran ser beneficiaris les associacions i fundacions amb domicili a la comunitat autònoma. La quantia individualitzada de la subvenció no podrà ser inferior a 500 euros ni superior a 30.000 euros. La sol·licitud d’estes ajudes es presentarà preferentment pel Registre Electrònic General d’Aragó. El temps per a presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia posterior a la publicació de l’extracte de l’ordre en el ‘Boletín Oficial de Aragón’.

REDACCIÓ
blank Mitjans blank