Logotips d'organismes oficials

Cultura convoque ajudes a les arts escèniques per una quantia de 904.500 euros

Estan obertes a empreses de producció, programació i distribució d'arts escèniques que tinguen domicili social al territori

Les ajudes poden arribar als 50.000 euros per a aquelles empreses dedicades a la programació a sales. Foto: NDM

El Butlletí Oficial d’Aragó (BOA) va publicar el passat divendres l’ordre per la qual es convoquen ajudes per a la creació o l’impuls d’activitats de producció, programació i distribució vinculades a les arts escèniques de teatre, de dansa i/o de circ, amb un pressupost de 904.500 euros. Les activitats subvencionables s’han d’impulsar del 14 de novembre del 2022 al 13 de novembre del 2023. L’ordre de convocatòria inclou tres modalitats: producció d’espectacles d’arts escèniques de teatre, de dansa i/o de circ; gires i actuacions fora d’Aragó i programació d’arts escèniques a sales d’exhibició de gestió privada per un període no inferior a sis mesos.

Podran sol·licitar estes subvencions les empreses (incloent tant les persones físiques com les jurídiques) de producció, programació i distribució d’arts escèniques, de teatre, de dansa i/o de circ que tinguen el seu domicili social al territori de la Comunitat Autònoma d’Aragó, estiguen inscrites en situació d’alta al cens d’empresaris i tinguen com a activitat principal qualsevol dels epígrafs d’activitats artístiques concordants amb les arts escèniques esmentades. Les subvencions es concediran pel procediment de concurrència competitiva, i poden oscil·lar entre els 1.000 i els 15.000 euros, en cas de gires; 45.000 euros, per a la modalitat de producció d’espectacles, i 50.000 euros en la modalitat de programació en sales d’exhibició de gestió privada.

Estes ajudes són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions o d’ajudes per a la mateixa finalitat, sempre que la suma de totes no supere el 80% del pressupost subvencionable de l’activitat. El termini de presentació d’estes sol·licituds serà de 10 dies hàbils que compten a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’esta ordre al BOA. Les sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General de Cultura a través de la seu electrònica de l’Administració Pública de la Comunitat Autònoma d’Aragó d’acord amb el model específic disponible a https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/convocatoria-ayudas-artes-escenicas.

REDACCIÓ
Mitjans