Logotips d'organismes oficials

Educació limite l’ús de mòbils i dispositius electrònics a escoles i instituts

No es podran usar durant tota la jornada escolar, com tampoc a les hores de pati o a extraescolars, excepte en moments puntuals per a un ús exclusivament didàctic

La consellera d'Educació, Claudia Pérez Forniés, ha anunciat la decisió de prohibir l'ús dels mòbils a les escoles i instituts. Foto: NDM

El Govern d’Aragó ha decidit posar fre i límits a l’ús dels telèfons mòbils als centres de Primària i Secundària. Avui mateix, el departament d’Educació, Ciència i Universitats ha publicat una ordre amb instruccions per a regular l’ús dels telèfons mòbils i dels dispositius electrònics als centres docents no universitaris sostinguts amb diners públics de tota l’autonomia. Per tant, des d’este dimarts se’n limite l’ús durant tota la jornada escolar, incloent-hi les hores de pati i les activitats complementàries i extraescolars, excepte en moments puntuals per a finalitats exclusivament didàctiques i amb criteris pedagògics, si així ho preveu el Projecte Educatiu de Centre. A la vegada, es preveu l’excepció per a aquells alumnes que precisen d’este dispositiu per circumstàncies justificades i degudament acreditades davant de la direcció del centre pels seus representants legals.

Les noves instruccions serviran així de paraigües a totes les escoles i instituts i donaran suport als centres, reforçant els equips directius, ja que inclouen mesures correctores com la possible retirada dels aparells mòbils. Esta retirada s’haurà de fer una vegada apagat el dispositiu i en presència d’almenys dos membres de l’equip directiu. I es mantindrà en custòdia fins que sigue retornat als representants legals de l’alumnat afectat. Les instruccions, tal com va entendre la consellera Claudia Pérez Forniés, «marquen el camí» per a un debat més assossegat que es vol tirar endavant dins del consell escolar d’Aragó amb tota la comunitat educativa per a assolir el màxim consens possible de cara a una normativa que regule més exhaustivament esta qüestió. Esta primera actuació respon a la preocupació social i educativa per l’abús i el mal ús dels mòbils, cada vegada a edats més inicials.

En este sentit, i encara que l’abús de la tecnologia és un problema que excedeix les aules i els centres escolars, la consellera es va mostrar partidària de crear espais lliures de mòbils, «educar des de l’escola per a avançar cap a un ús responsable». Per això, el departament oferirà programes formatius específics dirigits als docents i equips directius i dissenyarà jornades orientades a les famílies sobre ús segur i responsable d’internet, dispositius mòbils i xarxes socials. «Estem convençuts que esta nova regulació ajudarà a millorar la convivència als centres, contribuirà a una atenció més gran de l’alumnat i impulsarà les relacions interpersonals durant la jornada escolar», va entendre la responsable d’Educació. Des del departament van denunciar l’augment observat de conductes contràries a la convivència en les que ha tingut una gran rellevància l’ús inadequat dels dispositius mòbils.

REDACCIÓ
Mitjans