Logotips d'organismes oficials

Diputació millore 2.000 quilòmetres de camins de 134 poblacions al llarg del 2023

La inversió va pujar a prop d'1,5 milions d'euros, arribant pràcticament al 100% d'execució. El vicepresident segon, Rafael Samper, destaque el bon funcionament d'este servei

Rafael Samper, al mig de la imatge, durant una visita a la millora de camins del Baix Aragó. Foto: NDM

La Diputació Provincial va impulsar al llarg de 2023 la millora de més de 2.000 quilòmetres de camins rurals a 134 municipis dins dels seus treballs de planificació anual. En total, la inversió destinada a camins va pujar en el passat exercici a 1.459.744 euros, fet que va suposar arribar pràcticament el 100% de l’execució pressupostària destinada a esta finalitat. A la vegada, i de cara a este 2024, es mantindrà la partida per a la modernització i millora d’estos camins, que recentment han incorporat els municipis del Baix Aragó, de manera que la institució provincial ajude ara tots els ajuntaments de la província en esta competència municipal. Actualment, la secció de Camins Rurals de la Diputació Provincial està integrada per cinc motoanivelladores, dos retroexcavadores, dos camions basculants, dos camions góndola i cinc rodets compactadors.

Gràcies a estos mitjans materials, al llarg de l’any passat la institució provincial va fer treballs de millora i condicionament a la meitat de poblacions de la província, un total de 134, però al mateix temps, es van escometre treballs en altres infraestructures agràries com va ser moviment de terres, neteja de lleres, cunetes i drenatges. A això se sumen actuacions d’emergència després d’episodis de pluges torrencials, així com actuacions fora de la planificació ordinària, com ara l’adequació de més de 400 quilòmetres de camins després del pas de la Baja Aragón. Els treballs que s’hi impulsen són, entre d’altres, regulacions de calçada, de traçat i de modernització de ferms per adequar-los a les necessitats d’accés de vehicles. També se centren en la millora de la capacitat d’evacuació de les cunetes, la retirada d’obstacles que compliquen la circulació o la rectificació de traçats.

Sobre esta qüestió, el vicepresident segon i diputat delegat de camins rurals, Rafael Samper, es va mostrar molt satisfet amb el funcionament d’este servei, que va definir de fonamental per als municipis perquè, encara que són les entitats locals les que tenen la competència de conservar i millorar els camins rurals, la major part no tenen ni la maquinària ni el pressupost per fer-ho. Sobre això, Samper va entendre que «la xarxa de comunicacions rurals, a més d’articular el territori, millore la gestió agrícola, ramadera i forestal, cosa que dinamitze el teixit productiu agrari i fixe la població al territori». Al mateix temps, Samper va considerar que, «per a la planificació d’estos treballs, des de la secció de camins rurals s’està impulsant una profunda revisió de l’inventari dels camins rurals», cosa que permet obtindre una cobertura digital actualitzada de tots els camins públics dels municipis de la província.

REDACCIÓ
Mitjans