Logotips d'organismes oficials

Diputació aprove el Pla d’Obres i Serveis de 2024 amb 15,5 milions d’euros per a municipis i barris

La convocatòria eixirà publicada en els pròxims dies al Butlletí de la Província i els ajuntaments podran incloure obres realitzades des de l'1 de gener de 2023 al 30 de novembre de 2024

El president de la Diputació, Joaquín Juste, i la diputada Carmen Maorad es van encarregar d'anunciar el nou POS. Foto: NDM

La Diputació Provincial ha aprovat les convocatòries del Pla d’Obres i Serveis (POS) de 2024 per a nuclis i barris, i en cosa de dies els municipis ja podran fer les seues sol·licituds després de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província. La partida disponible serà de 14 milions d’euros per als nuclis principals i de 1,5 milions per als barris, cosa que es traduirà en una important injecció econòmica per a impulsar inversions en infraestructures municipals, equipaments i parc mòbil. Este POS va ser presentat en roda de premsa pel president de la Diputació Provincial, Joaquín Juste, i la diputada delegada de l’àrea de Cooperació, Carmen Maorad. Tots dos van entendre que este pla és “una aposta per a treballar i millorar les condicions de vida de tots els habitants dels nostres municipis. Creiem que és la manera de lluitar contra la despoblació: que la gent visca on vulga, però que tinga el mateix nivell de serveis: eixa és la clau. Si creiem això, hem de millorar els serveis al territori, als nostres pobles, i fer la vida més còmoda als ciutadans”.

Els ajuntaments podran incloure obres de caràcter pluriennal executades entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2024. En les dos convocatòries seran subvencionables les inversions de capital, com ara la creació d’inversions en qualsevol tipus de infraestructura que sigue de titularitat municipal o estiga cedida a l’ajuntament per un mínim de trenta anys, així com l’adquisició de béns immobles o equipament de qualsevol classe, sempre que siga a l’exercici de les competències pròpies de l’ajuntament. A més, les inversions que s’incloguen en la creació d’activitats econòmiques només seran subvencionables si són projectes destinats a promoure una activitat econòmica nova a través de l’aprofitament de recursos locals, i el consistori ha de percebre una contraprestació econòmica per l’ús de les instal·lacions o bé subjecte a finançament en forma de cànon, renda, tarifa o preu públic. Així mateix, l’actuació no pot coincidir amb altres iniciatives privades existents al municipi i iguals a la proposta a la població que es vol fer.

Quede exclòs del POS el gasto corrent i actuacions com les obres d’urbanització que s’hagen de pagar per propietaris diferents de l’ajuntament i la construcció o rehabilitació d’habitatges si no responen al concepte d’impuls demogràfic en el medi rural i en municipis inferiors als 5.000 habitants. També seran subvencionables els honoraris tècnics, tant per redacció de projectes o documents tècnics com direcció d’obres, sempre que estiguen directament relacionats amb l’execució d’eixa actuació. En cap cas no es consideraran gastos subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o de compensació.

REDACCIÓ
Mitjans