Logotips d'organismes oficials

Massalió Viu denuncie una mala gestió hídrica al tram mig del riu Matarranya

L'aigua que desembasse de Pena ben just arribe a la captació d'aigua de boca de Massalió

Massalió Viu ha denunciat públicament una mala gestió hídrica al tram mig del riu Matarranya, concretament al seu pas pel terme municipal de Massalió. Segons va apuntar la formació política a través d’un comunicat, i tot i que «des de Pena s’estan desembassant uns 600 litres d’aigua per segon» riu avall, la captació d’aigua de boca de Massalió ben just ho note, i, consegüentment, pose en perill el subministre d’aigua dels seus veïns. La causa que tant el riu com la captació d’aigua estiguen en «una situació lamentable», segons van apuntar des de Massalió Viu, ve determinada per la decisió que va prendre la Junta Central d’usuaris de la Conca del Riu Matarranya i Afluents de desviar la major part del cabal del riu per la séquia que va a la Bassa de la Vall Comuna amb l’objectiu de dirigir ràpidament cap a Maella, i que així pugue ser usada pels regants de la localitat veïna. Esta situació, prioritzar l’ús agrícola o industrial de l’aigua per damunt del consum humà, contravé les bases de la Llei 10/2014, del 27 de novembre, d’Aigües i Regs d’Aragó, cosa que Massalió Viu ha catalogat de «intolerable».

En atenció a este mitjà, des de Massalió Viu, Carlos Celma va defensar que «la nostra denúncia es base en que el riu s’ha quedat absolutament sec esta estiu. Cosa que no seria notícia perquè és conegut per tots el règim hídric del riu Matarranya, que té tendència a patir a l’estiu. Tot i això, i per primera vegada, el riu s’ha quedat sec inclús quan es desembasse aigua de Pena». Celma va recordar que «això és degut al fet que s’ha derivat pràcticament la totalitat de l’aigua per la séquia que es dirigeix a Vall Comuna, deixant el cabal del Matarranya a mínims i la captació d’aigua de Massalió en unes condicions bastant deficients». Des de l’agrupació política van recordar que «natres no ens oposem a que es derive una part de l’aigua de Pena per esta séquia, però no és acceptable deixar el riu Matarranya a mínims». A la vegada, Carlos Celma va recordar que «Massalió s’abasteix del riu i la qualitat de l’aigua no és la mateixa si l’aigua corre a si l’aigua està estancada i sota mínims». Des de la formació van explicar que «una vegada feta pública la nostra queixa», la Junta Central va resoldre la situació, si bé la denúncia arribe després que esta derivació d’aigua per la séquia s’haja repetit.

Problemes a Arenys
Este estiu està sent molt sensible pel que fa a l’aigua de boca. I potser és al riu Algars on es donen més problemes. De fet, des d’Arenys de Lledó, així com de pobles de la veïna Terra Alta, s’han publicat de forma reiterada bandos per a demanar un ús responsable de l’aigua.

RUBÉN LOMBARTE
Mitjans