Logotips d'organismes oficials

Ràfels ja disposa de columbaris al cementiri municipal

Al llarg de les últimes setmanes s’han dut a terme les tasques de fonamentació del terreny i de disposició del nou mòdul

En total, el cementiri disposa de 40 compartimentacions per a urnes cineràries. / Foto: NDM

Seguint la tendència actual, el municipi de Ràfels ha decidit instal·lar uns columbaris al cementiri municipal. I és que sembla que la incineració va en pujança en este sector de mercat, sobreposant-se paulatinament a la tradicional inhumació. Davant d’això, alguns veïns d’este municipi matarranyenc van proposar a l’ajuntament la creació de columbaris, és a dir, de sepulcres de mida menuda dins del qual es dipositen les urnes cineràries.

“Fins ara el cementiri tenia nínxols, alguns dels quals eren de propietat municipal i d’altres de particulars. Sota demanda, vam portar a ple la creació de columbaris, aprovant-se per unanimitat”, va comentar l’alcalde José Ramon Arrufat.

El projecte, pressupostat en 12.000 €, ha consistit en la creació d’un nou mòdul amb un total de 40 compartimentacions, les quals s’habilitaran segons estableix la ordenança municipal per als nínxols convencionals. Així, els empadronats a Ràfels podran disposar, en el moment d’una defunció, d’aquesta opció a un preu menys elevat que els que no consten al registre municipal.

Les obres, que s’han vist endarrerides pels darrers episodis de pluja, s’han allargat durant gairebé quatre setmanes i han consistit en la cimentació del terreny argilós i la col·locació del mòdul prefabricat. “S’ha fet en una zona del cementiri que estava pràcticament inutilitzada, fet que ens ha facilitat la feina perquè no s’han tingut que fer moviments i trasllats de nínxols”, va concretar Arrufat.

SABINA COLOMÉ

 

Mitjans