Logotips d'organismes oficials

Arenys de Lledó planteja continuar la millora del seu sistema de subministrament d’aigua

El pressupost estimat és de 45.000 € per aquesta actuació a l'espera de saber quina serà la quantitat del FIMS

Una millora de les instal·lacions que es va iniciar fa uns anys a través d'unes ajudes del FITE. / Foto: J. Puig

L’equip de Govern d’Arenys de Lledó va celebrar recentment un pleno ordinari en el qual cal destacar l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici del 2019. El qual va donar un resultat pressupostari positiu de 33.600 €, el qual, sumant a l’anterior deixe a la localitat un remenant de tresoreria de 140.300 €. Esta aprovació va ser debatuda per una comissió de comptes prèvia al pleno. Així mateix, en aquest ple ordinari es van fer les aprovacions de les actes anteriors i resolucions d’alcaldia, i vam donar compte de les actuacions de l’estat d’alarma. Tal com va explicar Xavi Cortés, alcalde de la localitat, “hi ha actuacions per a fer, però amb els romanents tampoc pots disposar molt, ja que hem de complir les lleis d’estabilitat pressupostària”. Tot i això, des del consistori ja tenen plans per poder utilitzar la pròxima ajuda de les FIMS.

A l’espera del fet que Diputació aprovo els Fons d’Immersió Municipal Sostenible (FIMS) que es destinarà a Arenys, des de l’Ajuntament ja han fet plans per destinar l’ajuda. La intenció és finalitzar la renovació de la red de subministrament d’aigua potable a la localitat. Una millora de les instal·lacions que es va iniciar fa uns anys a través d’unes ajudes del FITE i amb les quals es va fer una nova cometuda d’aigua. En la qual a través de bombes es pujava l’aigua des de la sud del riu als depòsits de la part alta del poble, per després començar-la a baixar a les diverses parts del poble.

L’objectiu és fer la renovació de tota la conducció d’aigua potable. “Això done la seguretat de prevenir fugues d’aigua i que tens una red modernitzada”, va assegurar l’alcalde. Per al moment des de l’ajuntament ja tenen la memòria redactada pel tècnic municipal. El pressupost estimat és de 45.000 € per aquesta actuació a l’espera de saber quina serà la quantitat del FIMS, el qual l’any passat van ser 20.000 €. Encara que no s’arribo a cobrir el pressupost, “farem el que ens dono l’assignació”.

La millora de la canalització actuaria en l’Avinguda Catalunya, la carretera que baixe de Calaceit i va a Lledó i Horta. En aquest tram hi ha cases particulars i la Cooperativa. També es pretén arribar a nuclis disseminats als quals també volen fer arribar els serveis.

JOSÉ BLANCH
Mitjans