Logotips d'organismes oficials

Prorroguen la justificació de les obres del POS davant la falta d’empreses per l’execució d’obres

L'execució de les obres s'havia de justificar el 20 de novembre i s'ha prorrogat un mes. També s'ha prorrogat el canvi de finalitat d'obres d'alguna proposta

El president Manuel Rando i el diputat Alfonso Pérez. | Foto: NDM

La Diputació Provincial ha acordat prorrogar els terminis per a sol·licitar el canvi de finalitat de les inversions de les convocatòries del primer Pla d’Obres i Serveis (POS) per als barris i nuclis principals de població, així com la seua consegüent execució i justificació. La decisió que ha pres la Diputació respon a les dificultats que algunes poblacions han manifestat a l’hora de contractar i executar les obres sol·licitades prèviament, amb l’objectiu que totes elles es puguen beneficiar dels plans de cooperació.

El president de la Diputació, Manuel Rando, va firmar este decret pel qual el termini per sol·licitar canvis de finalitat de les obres, que acabava el 15 de setembre, s’amplie fins al 15 d’octubre. A més, el termini d’execució passe del 30 de novembre al 30 de desembre, la mateixa data que el termini de justificació. Al respecte, Rando va dir que «són casos comptats, principalment per problemes que han sorgit per no trobar empreses o mà d’obra, sobretot a la construcció, i que en cap cas són responsabilitat dels ajuntaments», va explicar el president Rando.

Al mateix temps, Rando va recordar que «no podem permetre que algun municipi o barri perdo estes quantitats extraordinàries, que tan necessàries són, per estes dificultats», i va apuntar que, en tot cas, esta pròrroga només s’aplicarà «per a casos degudament justificats». El decret de pròrroga dels terminis del POS 2020 estableix específicament que la petició de pròrroga per al termini d’execució i de justificació respondrà a causes no imputables a l’entitat local i «s’haurà d’acreditar mitjançant declaració de l’Alcalde-President i certificat del secretari o secretari-interventor».

Fins a primera hora del dia 15 de setembre, inicialment l’últim dia hàbil per a canviar la finalitat de les obres dels primers POS per a municipis i barris, havien arribat set sol·licituds. Manuel Rando va insistir que, encara que el problema de contractacions existeix, «no és una cosa generalitzada i la immensa majoria de les peticions per rebre les quantitats preassignades s’estan resolent amb normalitat, de manera que este canvi va dirigit a uns casos molt concrets i sempre amb la intenció de no deixar ningú sense res».

REDACCIÓ
Mitjans