Logotips d'organismes oficials

L’últim tram d’ajudes LEADER beneficie a vuit projectes del Matarranya

S'han aprovat 18 projectes productius i no productius entre el Baix Aragó i el Matarranya, tres d'ells a Pena-roja, un a Valljunquera, un a Calaceit, un altre a Lledó i dos d'impacte comarcal

La Casa del Metge de Pena-roja, una de les línies d'ajuda que beneficie este tram del LEADER. | Foto: R. Lombarte

El sisè i últim tram de la convocatòria de les ajudes LEADER, corresponent als anys 2020, 2021 i 2022, beneficiarà a un total de 18 projectes del territori, dels quals vuit tindran impacte al Matarranya. En concret, el consell de direcció del Grup d’Acció Local Baix Aragó-Matarranya ha aprovat la proposta de subvenció dels expedients presentats en este sisè tram, la qual està pendent de la resolució definitiva de direcció general de Desenvolupament Rural de la DGA, qui té l’última paraula. En concret, estos 18 projectes suposen una inversió total d’uns 440.000 euros, amb una aportació de diners públics que superen els 180.000 euros i que suposaran una ajuda mitjana del 41% de la inversió. Això es tradueix en la consolidació de 31 llocs de treball existents, així com en la creació de dos nous llocs de treball. Este tram beneficie 11 projectes productius (presentats per particulars) i set projectes no productius, adjudicats a ajuntaments o destinats a formació. En espera, i de moment sense partida econòmica, han quedat 9 projectes no productius més, cinc d’ells presentats des del Matarranya.

Joaquín Lorenzo és gerent del Grup d’Acció Local Baix Aragó-Matarranya, i va explicar que «ja hem arribat a l’últim tram de les ajudes LEADER i tenim com a criteri que primer s’aproven els projectes productius. En total, són onze expedients i s’han aprovat els onze. A continuació s’ha passat als projectes no productius, i amb la partida econòmica que ens quedava hem pogut aprovar set expedients. Dos d’ells són de formació: un de postres vegans dirigit a una emprenedora d’Alcorisa, i un altre d’aplicació de morters i revestiments de calç que ha presentat l’Associació d’Empresaris del Matarranya». Els altres projectes no productius han estat presentats per consistoris. Al Matarranya s’han aprovat els projectes de Valljunquera i Pena-roja, tots dos dirigits a la rehabilitació de pisos de titularitat municipal i destinats al lloguer. Pel que fa a projectes productius que tindran ajuda, apareixen la creació d’una llibreria a Calaceit, l’adquisició de barriques per part de Crial de Lledó, la creació d’un documental sobre la vida dels masovers que impulse un tesi doctoral, així com un projecte energètic i un altre de reducció de residus de Jamones Peñarroya a Pena-roja.

Pel que fa a projectes que han quedat en llista d’espera, apareixen propostes municipals com la que ha impulsat el consistori de Lledó, que parle de la creació d’un mirador, un projecte turístic d’observació i naturalesa a Beseit, l’adquisició de màquines per al gimnàs de Queretes, un circuit de bicicletes per a Calaceit, o un sistema de control digital per a les pistes de pàdel a Vall-de-roures. «Nou projectes que estan en reserva, alguns dels quals es poden acabar aprovant conforme apareguen diners sobrants d’este tram», va concretar Joaquín Lorenzo. El Grup d’Acció Local ha fet la proposta d’aprovació dels projectes que tenen dret a finançament, encara que qui ha de fer l’última revisió serà el Govern d’Aragó. Al mateix temps, Joaquín Lorenzo va recordar que «hi ha una diversitat molt gran de projectes presentats i alguns d’ells són molt interessants», com ara la creació de l’obrador vegà a Alcorisa i la posada en marxa d’una llibreria a Calaceit. El gerent de l’antiga Omezyma va destacar que «per sort, este territori és molt emprenedor». De fet, la intenció és que «el pròxim programa continue en esta direcció, prioritzant i ajudant el món emprenedor».

El LEADER que vindrà
Precisament, i sobre el futur dels LEADER, Joaquín Lorenzo va apuntar que «pròximament eixirà una convocatòria per presentar les estratègies de desenvolupament al territori». D’aquí que durant este mes de març «tindrem reunions amb els sectors econòmics i socials, i així entre tots donar forma i prioritzar en què volem destinar el pressupost que tenim adjudicat per als pròxims anys», tant a nivell particular com a nivell de cooperació. Al mateix temps, el gerent del Grup d’Acció va concretar que «una de les novetats del nou programa és que s’ha de definir un projecte tractor o projecte paraigua que ha de beneficiar tot el territori. S’ha de definir i pressupostar, perquè eixe projecte rebrà un 80% de l’ajuda, i el podrem impulsar el grup o les comarques». Per tant, «és una faena que estos mesos hem de concretar i definir». Després de les aigües remogudes de l’any 2022, finalment Aragó manté els 20 grups LEADER, si bé arriben alguns canvis, com ara la creació d’una Red Aragonesa, que és una associació sense ànim de lucre que farà d’organisme intermedi, assumirà el control dels grups LEADER i serà l’ens que pagarà els promotors.

R. LOMBARTE
Mitjans