Logotips d'organismes oficials

Valljunquera actualitze impostos davant la possible implantació dels projectes eòlics

L'ajuntament modifique l'impost de Béns Immobles i el d'Activitats Econòmiques, i a la vegada impulse bonificacions per aquells veïns que aposten per l'autoconsum

Des de l'ajuntament també es vol incentivar l'autoconsum i l'aposta per les energies verdes dels seus veïns a través de bonificacions. Foto: NDM

L’ajuntament de Valljunquera ha aprovat una modificació de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i de l’IAE (Impost sobre les Activitats Econòmiques) de cara a la possible arribada dels projectes energètics. El passat 12 de setembre, el consistori va celebrar sessió plenària per a debatre esta qüestió, i totes les formacions polítiques que estan representades a Valljunquera van acordar aprovar esta modificació impositiva. Ara, la proposta estarà un mes a exposició pública, amb la previsió que l’actualització de l’IBI i l’IAE sigue aplicable des del 2024. Susana Traver és alcaldessa a Valljunquera, i va recordar que «el nostre poble està afectat per la possible implantació dels parcs eòlics». De fet, sis dels set projectes que Forestalia té intenció de crear entre els territoris del Matarranya, el Mesquí i el Baix Aragó han obtingut la declaració d’impacte ambiental (DIA) favorable. Uns projectes energètics que no agraden a Valljunquera. Un poble que va votar de manera majoritària, i en referèndum, en contra de la implantació dels parcs energètics al seu terme municipal fa escassos dos anys.

Traver va concretar que «l’any passat, i amb previsió, vam incrementar les taxes de les llicències d’obres», afegint a la vegada «un cànon per a aquelles llicències destinades a possibles parcs eòlics». D’esta manera, es van pujar al màxim aquelles llicències d’obres destinades a esta activitat, a la vegada que es van crear bonificacions per a tots aquells veïns, com ara parelles jóvens o gent gran del poble, que es volen arreglar la casa. Ara, i veient que els parcs de Forestalia continuen per avant, Valljunquera ha decidit augmentar l’IBI i l’impost d’Activitats Econòmiques. Traver va concretar que «hem actualitat els coeficients que marque l’Estat», de forma que «aquelles empreses que tinguen més d’1 milió d’euros de benefici net» hauran d’abonar més diners a les arques municipals. Una actualització d’impostos que, tal i com va entendre l’alcaldessa de Valljunquera, «no afectarà els veïns del poble». Traver va reconèixer que «des de l’ajuntament tenim unes ferramentes limitades» per a fer front a estos projectes. Per tant, «el mínim que poden fer estes empreses és pagar el màxim que ens permet la llei».

De fet, Traver va explicar que «si ens fixem en l’IBI, en rústica i urbana es mantindrà el 0.50 i el 0.60», mentre que l’augment d’impostos afecte als béns immobles de característiques especials, com podrien ser «una antena de telefonia o, en este cas, un aerogenerador». La modificació ha passat del 0.60 al 1.30, que és el màxim que permet la llei. A la vegada, i aprofitant esta modificació impositiva, des del consistori «hem agarrat una de les bonificacions opcionals que permet la legislació estatal», de manera que si hi ha una empresa interessada en instal·lar-se a Valljunquera, «la podríem bonificar en un 95% del IAE, però sempre per acord plenari». De cara a potenciar l’autoconsum entre els veïns, l’ajuntament també ha creat una sèrie de bonificacions que van en esta direcció. De fet, «Valljunquera bonificarà un 50% de l’IBI durant els tres primers anys a aquelles famílies que s’instal·len plaques fotovoltaiques a casa, aposten per l’autoconsum o per la creació de punts de recàrrega per als cotxes elèctrics». Traver va qüestionar els projectes eòlics, entenent que «les estratègies per assentar població no van per esta via».

RUBÉN LOMBARTE
Mitjans