Logotips d'organismes oficials

Diputació trau la línia d’ajudes per a dinamitzar els clubs de lectura de la província

Està oberta a aquelles biblioteques de titularitat municipal que tenen adherit un 'club de lectura' i obren un mínim de 6 hores setmanals

Proposta d'animació a la lectura que es va viure el passat 2023 a la biblioteca de Pena-roja. Foto: R. Lombarte

La Diputació Provincial va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOPTE) del 29 de maig la convocatòria d’ajudes per a les activitats de trobades amb autors i persones de rellevància dins de l’àmbit de la cultura i organitzades amb els clubs de lectura de les biblioteques públiques. La convocatòria conste d’un pressupost total de 15.000 euros, i es podran finançar activitats impulsades entre gener i octubre de 2024. L’activitat, de consolidat recorregut a la província i coneguda com a “Leyendo con…”, contribueix a fomentar l’hàbit de lectura als pobles de la província i permet una aproximació més rica a la interpretació de les obres literàries que es tracten.

La partida pressupostària es distribuirà d’una manera equitativa entre tots els ajuntaments inclosos al programa, amb una quantitat mínima assignada per biblioteca de 250 euros. La subvenció a concedir per la Diputació podrà assolir fins al 100% del pressupost justificat per l’ajuntament. Estes subvencions es destinaran al pagament d’honoraris d’escriptors i altres professionals que participen en la programació, des de l’1 de gener de 2024 fins a la data límit de justificació, que serà el dia 31 d’octubre de 2024. Seran ajudes compatibles amb altres convocades per a finalitats paregudes per altres administracions o entitats públiques o privades.

Es poden acollir a la mencionada convocatòria tots els ajuntaments de la província de Terol que tenen una biblioteca pública municipal i que, fins a l’aprovació de la Llei 23/2001 de 26 de desembre de Mesures de Comarcalització, formaven part de la xarxa de tutela provincial i autonòmica. Es tracte de biblioteques que tenen un horari d’obertura al públic d’un mínim de sis hores a la setmana en horari de tarde, havent prestat servei durant tot l’any 2023 i tenen unes instal·lacions independents per oferir este servei. Hauran de tindre club de lectura i haver impulsat l’any anterior un mínim de tres sessions amb tres obres diferents.

A la nostra província hi ha una xarxa de 49 biblioteques públiques municipals, de les quals una bona representació estan al Matarranya, ja que municipis com Vall-de-roures, Beseit, Pena-roja, Queretes o Calaceit estan dins d’esta xarxa. Els consistoris interessats ja poden presentar les seues sol·licituds, amb termini final en vint dies hàbils comptats a partir del 29 de maig, moment de publicació al Butlletí Oficial de la Província. Els detalls de la justificació, el cobrament de la subvenció i les obligacions del beneficiari estan recollides al decret de presidència i que es va firmar el 27 de maig, publicat juntament amb els annexos corresponents.

R. LOMBARTE / REDACCIÓ
Mitjans