Logotips d'organismes oficials

El Govern d’Aragó facilita el tràmit per a les cremes de restes de poda d’oliveres

Davant la situació expecional, s'ha creat un protocol excepcional per a la crema de restes d'olivera.

La nova ordre estarà vigent fins al 31 de maig. / Foto: NDM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient vol facilitar als agricultors el tràmit de sol·licitud requerit per a la realització de cremes de residus de poda d’olivera per motius fitosanitaris, davant la situació excepcional produïda per la crisi del COVID-19.

D’aquesta forma, podran realitzar-se cremes de restes de poda d’olivera sense necessitat de sol·licitar una nova autorització en tots aquells recintes on s’hagin tramitat sol·licituds en alguna altra ocasió durant els últims cinc anys.

No és necessari estar en possessió de la comunicació en el moment de la crema, encara que l’autor de la crema podrà ser requerit en qualsevol moment per a identificar-se a fi que l’Administració pugui comprovar que està acreditat i que aquestes notificacions van ser efectuades dintre del termini i en la forma escaient.

En cas de no haver-se tramitat comunicacions en el citat període es podran emplenar noves autoritzacions, amb una antelació de 7 dies hàbils respecte a la data de realització de la crema. La comunicació es realitzarà a través de la web https://aplicaciones.aragon.es/siquw/

No obstant això, les condicions de les cremes continuen vigents i només es podrà fer ús del foc quan “l’Índex de risc per incendis forestals” per a una zona determinada sigui verda i el vent estigui en calma. Aquest índex pot consultar-se en www.aragon.es/incendiosforestales

Aquesta ordre ha estat publicada al BOA d’avui dilluns, 13 d’abril de 2020 i entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació. Estarà vigent fins al 31 de maig i les sol·licituds poden realitzar-se fins al 20 de maig de 2020.

Es recorda que amb caràcter general les cremes agrícoles estan prohibides des de l’1 d’abril i fins al pròxim 15 d’octubre i solo es permeten cremes amb caràcter excepcional, com és el cas de les restes de poda d’oliveres.

REDACCIÓ
Mitjans