Logotips d'organismes oficials

Aragó rebrà un complement a la PAC de 924.281 euros per als ramaders d’oví i caprí

Les ajudes estan destinades a fer front als problemes de comercialització del sector derivats de la crisi de la Covid-19

Esta subvenció és un complement als 15 milions d'euros que perceben anualment a través de la PAC. / Foto: NDM

El Butlletí Oficial d’Aragó publica les mesures necessàries per a la concessió a la Comunitat Autònoma d’Aragó de les subvencions previstes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el mes de maig, per a la concessió d’ajudes a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de corders i cabrits a conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19.

La quantitat assignada a Aragó pel Ministeri en conferència sectorial és de 924.281 euros finançats per l’Administració General de l’Estat, si bé és el Govern regional l’encarregat de tramitar les ajudes. Esta subvenció és un complement als 15 milions d’euros que aproximadament els ramaders d’oví i caprí perceben anualment a Aragó a través de la PAC, quant a la sol·licitud conjunta es referix.

Els interessats no necessiten presentar una sol·licitud a l’ajuda, ja que els beneficiaris són els que ja en el seu moment van presentar la sol·licitud conjunta de la PAC per a l’any 2020. Si bé, només podran acollir-se a ella els beneficiaris de la PAC amb explotacions d’oví amb més de 50 femelles reproductores i d’explotacions de caprí amb més de 30 femelles reproductores i complisquen amb els requisits per a percebre l’ajuda associada a les explotacions d’oví i caprí. És a dir, es preval la professionalitat del ramader. D’igual forma, es dóna prioritat als joves agricultors.

La intenció del Govern d’Aragó és pagar este complement abans que finalitze l’any, no obstant això, el termini per a fer-lo és de sis mesos.

El procediment de concessió de les subvencions es realitzarà conforme al règim de concurrència competitiva. Es puntuarà i avaluarà per prioritats atesos els següents criteris:

Bestiar Oví:

— Joves agricultors: 6 punts

— Cens major a 400 ovelles: 5 punts

— Cens de 301 a 400 ovelles: 4 punts

— Cens de 201 a 300 ovelles: 3 punts

— Cens de 101 a 200 ovelles: 2 punts

— Cens de 51 a 100 ovelles: 1 punts

Guanyat Caprí:

— Joves agricultors: 6 punts

— Cens major a 250 cabres: 5 punts

— Cens de 201 a 250 cabres: 4 punts

— Cens de 151 a 200 cabres: 3 punts

— Cens de 76 a 150 cabres: 2 punts

— Cens de 31 a 75 cabres: 1 punts

L’import unitari màxim serà de 7 euros per ovella i/o cabra elegible, amb un màxim de 100 animals per beneficiari. Este màxim d’animals s’aplicarà de manera independent a l’oví i al caprí. Així mateix, l’ajuda prevista en esta ordre es concedix a l’empara de les ajudes de minimis previstes per la Comissió Europea per al sector agrari.

REDACCIÓ
Mitjans