Logotips d'organismes oficials

DGA trau una línia d’ajudes per als agricultors afectats per la sharka

A Massalió s'han hagut d'arrencar el 80% dels presseguers a causa d'este virus. L'agricultura és un dels principals motors econòmics de la població

Quan s'ha detectat la malaltia, l'arrencada de les parcel·les afectades i destrucció del material vegetal. | Foto: NDM

Amb la intenció de tallar la propagació del virus sharka a Aragó, on actualment hi ha 32.000 hectàrees de fruiters d’os, la DGA va ordenar l’arrencada d’unes 100 hectàrees de fruitals localitzats en una àrea molt concreta de Maella i Massalió. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, a través de l’ordre AGM / 1048/2020, de 19 d’octubre, van declarar d’utilitat pública la lluita contra el virus de la sharka, i es van marcar algunes mesures per a la seua prevenció i lluita. En base a això, i per resolució de 28 de gener de 2021, des de la direcció general de Qualitat i Seguretat Alimentària van acordar l’arrencada en esta àrea determinada, i que representen una bona part dels bancals productius de presseguer de Massalió.

Ara, i en la finalitat d’ajudar a tots els agricultors afectats per este virus, s’ha tret una convocatòria extraordinària de subvencions especialment dirigides a la reposició de plantacions, en el marc de modernització de les explotacions agràries. La quantia total destinada a esta convocatòria serà d’1 milió d’euros. Estes ajudes inclouen totes les despeses necessàries per a la nova plantació de cultius llenyosos. Els beneficiaris potencials han de complir els mateixos requisits d’agricultor professional en el cas de persones físiques o d’explotació agrària prioritària en el cas de persones jurídiques, a més d’haver-se vist afectats per l’aplicació de les mesures obligatòries d’arrencada.

Les sol·licituds s’han de registrar electrònicament a través de la seu electrònica del Govern d’Aragó, havent-se previst un tràmit senzill que guiarà a l’interessat en un entorn de tramitació telemàtica amigable. El temps per a sol·licitar l’ajuda acabarà el 31 d’agost. El virus de la sharka afecte fruiters d’os i es converteix en una malaltia que castigue severament la rendibilitat d’estes produccions. Es tracte d’un virus que no té tractaments químics efectius, sent les úniques vies de lluita la de la prevenció a través de l’ús de material vegetal certificat lliure de malalties a l’hora de l’establiment de les plantacions o, quan s’ha detectat la malaltia, l’arrencada de les parcel·les afectades i destrucció del material vegetal.

REDACCIÓ
Mitjans