Logotips d'organismes oficials

Identificades fins a dotze espècies autòctones d’olivera al Matarranya

Un grup multidisciplinari pretén impulsar un banc de germoplasma que incorporarà totes les varietats d'Aragó, posant-les en valor i donant-li un ús comercial

L'equip interdisciplinari va visitar unes finques de varietats autòctones a Ràfels i Pena-roja. Foto: R. Lombarte

Identificar totes les varietats d’olivera que hi ha a Aragó, posar-les en valor i donar-ne un ús comercial. Un grup multidisciplinari, integrat pel Grup d’Acció Local Omezyma, així com Adecobel, la Red de Semillas de Aragón, AFRUCCAS, el viver Mariano Soria, Aceites Lis de l’Almunia de Doña Godina i el mateix Govern d’Aragó, impulsen un projecte que pretén crear un banc de germoplasma que inclogue totes les varietats olivereres d’Aragó. Un projecte que el passat dilluns es va presentar al Matarranya i va aprofitar per identificar algunes oliveres autòctones de la varietat mançanal als termes municipals de Ràfels i Pena-roja. Sobre el projecte, el gerent d’Omezyma, Joaquín Lorenzo, va explicar que “a través d’esta visita de camp, els socis del projecte han pogut veure que al Baix Aragó i al Matarranya, encara que pareix que tot sigue empelt, també n’hi ha d’altres varietats”. Un projecte que vol identificar totes les varietats locals que hi ha a Aragó, “algunes molt antigues, prèvies fins i tot al procés de reconversió a l’empelt del territori”.

Sobre el projecte, Lorenzo va considerar que “al marge d’identificar estes varietats, el que pretenem és crear un banc de germoplasma en un viver amb totes estes varietats i tipificar els olis, per saber quines qualitats té cada un d’ells, ja que hi ha almàsseres molt interessades a produir oli monovarietal”. Un projecte multidisciplinari que també incorpore el CITA, que farà “totes les analítiques d’ADN per contrastar si estes varietats ja estan reconegudes en el Banc de Còrdova o si són varietats noves a les que posaríem un nom nou“. Un projecte il·lusionant i que està generant moltes sorpreses. “Pensàvem que no quedaven varietats, però estem detectant que, encara que d’una forma residual, hi ha moltes espècies autòctones a Aragó”.

RUBÉN LOMBARTE
Mitjans