Logotips d'organismes oficials

Tot sobre l’inici del curs escolar: un començament escalonat i mascareta obligatòria a partir de 6 anys

Baixaran les ràtios en 22 alumnes de màxima i hi haurà al voltant de 400 nous professors a les aules aragoneses

Les aules d'Aragó s'ompliran a partir del próxim 7 de setembre. | Foto: NDM

Un total 108.586 alumnes d’Infantil i Primària començaran el mes vinent un curs que s’iniciarà de manera escalonada a partir del dia 7, reduint les ràtios dels centres, que ja són de les més baixes del país, i en jornada de matí per a tractar d’evitar desplaçaments i minimitzar els riscos. Així ho ha confirmat avui el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Felipe Faci.

Els alumnes de 1r d’Infantil començaran el 7 de setembre i en Primària s’establirà un dia d’inici per grups: el 8 per a 1r, el 9 per a 2n, el 10 per a 3r, l’11 per a 4t i el 16 de setembre per a 5é i 6é.

En la finalitat de donar resposta a les necessitats que planteja la situació generada per la COVID-19, i davant l’inici del pròxim curs escolar, el Departament d’Educació ha presentat avui els diferents plans específics de prevenció, protecció i organització que s’implantaran en els centres educatius de la Comunitat Autònoma, que vénen a complementar als plans de contingència, de reforç pedagògic i de digitalització presentats a la fi de juny i l’objectiu del qual és minimitzar, en la mesura que siga possible, les conseqüències d’un possible rebrot en alguna de les instal·lacions.

Encara que es continuarà prevalent la presencialitat, l’evolució de la COVID-19 a Aragó durant l’estiu ha fet necessari replantejar l’inici de curs i aplicar el segon escenari, que combina l’escolarització presencial i semipresencial en els últims cursos. Així, el curs s’iniciarà amb la presència total de l’alumnat des de 2 anys fins a 2n curs d’ESO, amb l’establiment de grups estables de convivència (GEC) i afavorint la reducció de ràtios. La resta de nivells, de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat, alternaran ensenyament presencial i a distància. Això, permetrà una ràtio màxima de 22 alumnes i, en la resta de cursos, una presència d’un màxim de 15 alumnes en classe a causa de l’alternança.

A més, hi haurà al voltant de 400 nous professors a les aules aragoneses, després de l’estudi realitzat amb els centres educatius sobre les seues necessitats per al pròxim curs. Estos docents se sumen a l’increment de 300 docents el passat curs i als 3.000 que es van incorporar en la passada legislatura. Esta mesura es complementa amb un pla que permetrà un sistema de substitucions més àgil de cara a assegurar la continuïtat de l’activitat educativa en qualsevol circumstància.

En caràcter excepcional i mentre estiga en escenari 2, la jornada lectiva en les etapes d’Infantil i Primària, igual que en els centres d’educació especial, es desenvoluparà entre les 9.00 i les 14.00 per a organitzar posteriorment el servei de menjador escolar. Sempre que siga possible, les activitats de reforç o tallers del projecte de temps escolars s’abordaran en la jornada lectiva, mentre el programa PROA/AUNA tindrà lloc en horari compatible amb el menjador.

L’ús de màscara de protecció serà obligatori de manera permanent a partir dels 6 anys. Es conformaran, en tots els cursos d’Educació Infantil i Primària, grups estables de convivència (GEC), formats sempre per les mateixes alumnes i alumnes i un equip de professorat, que faran classe en una aula de referència estables.

En tots els nivells i etapes es procurarà que l’entrada i eixida es produïsca de manera escalonada, disminuint el flux de desplaçaments, per a això s’habilitaran tots els accessos disponibles. També es podrà escalonar el període d’esbarjo.

Serveis de menjador i transport

El Departament d’Educació considera que els serveis de menjador i transport són essencials i ha desenvolupat un protocol específic que garantisca la seua prestació de la manera més segura possible. Dins d’aqueix text, s’especifica que els grups i els monitors encarregats del menjador siguen fixos, prenent com a referència els GEC i delimitant l’espai que ocuparà cadascun. Els alumnes tindran un lloc fix. El protocol establix així mateix que s’oferisca preferentment un sol torn, que es preste en l’espai habitual, encara que es permetran espais alternatius quan no siga possible aquest únic torn o la separació de 1,5 metres entre comensals. L’accés al menjador també s’escalonarà i s’organitzarà per a evitar files i creus de grups. No es permetrà accedir al menjador amb objectes personals i el personal haurà d’usar mascareta

Per part seua, el transport escolar es prestarà també en condicions de màxima seguretat, mantenint la distància de seguretat, establint un lloc fix per a cada alumnat i amb l’obligatorietat d’ús de màscara per part de tots els seus usuaris i dels monitors al seu càrrec. A més, en el transport combinat, s’hauran de delimitar les zones per als viatgers i les destinades per a l’alumnat. Per a facilitar l’escolarització dels alumnes en el món rural, existixen unes 600 rutes que cobrixen més de 54.000 quilòmetres i transporten al voltant de 12.000 alumnes.

REDACCIÓ

 

blank Mitjans blank