Logotips d'organismes oficials

Els bombers de la DPT comptaran amb un grup especialitzat en pilotatge de drons

El grup s'ha constituït inicialment amb dos pilots titulats i una aeronau

Simulacre de rescat en ajuda de dron. | Foto: NDM

El Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament de la Diputació de Terol està posant en marxa un grup especialitzat per a utilitzar els drons en les intervencions del cos, per a aprofitar les possibilitats que ofereixen aquests aparells com és la perspectiva augmentada de les situacions, global i segura, a més de ser en temps real i a un baix cost.

Amb aquesta unitat, el servei disposarà de personal propi titulat, format, capacitat, organitzat i entrenat, per a poder operar amb aeronaus UAS (Sistema Aeri no Tripulat), en condicions de seguretat i eficàcia dins del Servei d’Extinció d’Incendis. Es tracta d’un valor afegit al cos de bombers i al servei que presta al ciutadà, ja que ofereix informació i seguretat a les dotacions que intervenen.

Suposa una eina molt útil en diferents situacions d’emergència: en incendis forestals, cerca de desapareguts (de manera directa o a través de la xarxa de cercadors virtuals d’Aragó), accidents de mercaderies perilloses, incendis industrials, derrumbes, control de riuades o inspeccions tècniques (pròpies del servei o col·laborant amb altres gabinets o entitats).

En l’apartat de formació, gràcies als drons es poden realitzar pràctiques i generar material didàctic d’alt valor per als bombers perquè el dron permet tenir diferents perspectives de les actuacions. També es pot realitzar seguiment a les intervencions per a millorar la perspectiva i coordinar l’operació, donant informació al Lloc de Comandament Avançat.

A més, destaca el seu ús en prevenció per exemple, per a conèixer els detalls d’infraestructures abans d’una intervenció programada o en empreses de la província que es consideren de risc perquè permet reconèixer i identificar d’una manera clara els punts més delicats o sensibles (zones inflamables, conduccions, etc) d’una instal·lació.

El grup s’ha constituït inicialment amb dos pilots titulats i una aeronau, i es treballa en coordinació amb altres serveis de bombers aragonesos.

Dins del Servei de la DPT, s’han realitzat pràctiques i simulacres per a desenvolupar procedimeintos de treball per al seu ús en les diferents situacions que es poden trobar, rescats acuatico en superfície, en un incendi industrial, accident químic en indutria, avaluacions en zones de reg per despreniments, busqueda de persones desaparegudes, etc.

L’objectiu és treballar per a comptar a mitjà termini amb diverses equips estables; un per a la zona Este i un altre per a la Zona Oest de la província, amb diverses aeronaus i entorn de vuit o deu pilots especialitzats. En el futur es pot plantejar que existeixin també equips als parcs auxiliars i un major nombre de pilots i aparells amb una major versatilitat i capacitat de resposta.

La utilització dels drons en les intervencions dels bombers requereix de personal especialitzat, ja que per a poder operar amb aquests dispositius, a més de l’aeronau, és necessari comptar amb pilots titulats, comptar amb un procediment operacional i una operadora autoritzada per AESA.

REDACCIÓ
Mitjans