Logotips d'organismes oficials

José Antonio Carrégalo, folklorista i activista cultural, ens ha deixat

El 20 de març va morir José A. Carrégalo Sancho, als 70 anys, nascut a Mont-roig el 1951

L'investigador i articulista mont-rogí va treballar en la conservació de la llengua i cultura popular del Matarranya. | Foto: NDM

El 20 de març ens va deixar l’amic José A. Carrégalo Sancho, als 70 anys, nascut a Mont-roig el 1951. Funcionari judicial a Montblanc i resident des de 1979 a Valls on ha mort. Era un home bo i pacient, planer, accessible i empàtic, de caràcter conciliador i pacífic, fins i tot molt dialogant amb qui no pensava com ell i d’actitud molt positiva davant dels obstacles que comporta la pròpia existència. Tenia una gran consideració i valoració del concepte de l’amistat i per això comptava amb grans amics a qui estava sempre disposat a aconsellar, a dialogar i a col·laborar en els interessos comuns. La seua memòria extraordinària, la tenacitat en els projectes, el treball acuradíssim, l’organització i classificació del gran volum de materials recuperats, va fer possible esta quantitat i qualitat de treball publicat en poc menys de vint-i-cinc anys de plena consciència lingüística i d’activitat literària i investigadora.

Començà a publicar articles en la premsa local o comarcal, com ara Plana Rasa de Mont-roig, Sorolla’t de Calaceit, Cinga de l’IEBC-IEA, El Pati i El Vallenc de Valls, Au! d’Els Ports, La Comarca i Temps de Franja d’Alcanyís o Rolde de Saragossa. Va ser membre del col·lectiu d’articulistes Viles i gents, la primera columna escrita íntegrament en català en un mitjà aragonès com és el bisetmanari La Comarca d’Alcanyís de manera ininterrompuda des del 1995 fins ara. Durant els vint anys de col·laboracions com a viler, escrigué dos centenars de columnes, la major part sobre vivències pròpies i d’altres recollides de la memòria col·lectiva.

És autor dels reculls de narracions ‘Espurnes’ (ASCUMA, 2002) recopilació de narracions breus de tradició oral i ‘A soca d’orella’ (ASCUMA i IEBC-IEA, 2003) articles periodístics d’assaig. Alguns d’estos textos, ampliats o no, van ser publicats a les columnes de Viles i gents a La Comarca d’Alcanyís, a la revista Plana Rasa de Mont-roig i a altres mitjans escrits on hi col·laborà. Interessat per recuperar la llengua i la cultura popular del Matarranya, va coordinar la publicació de l’estudi etnològic del seu poble ‘Monroyo. El hábitat disperso (las masías)’ (A. C. Sucarrats, 2003) l’escriptor, en este treball, volia posar en valor el món dels masovers, tan important a la seua vila per la gran quantitat de masos a tot el terme. Va tindre cura de l’edició del recull de literatura popular ‘Mont-roig. El patrimoni immaterial (La literatura oral)’ (ASCUMA i IEBC-IEA, 2007) un treball molt valuós i ampli en què ell aportà la major part dels materials recuperats. Anteriorment col·laborà, aportant molta informació recollida al seu poble, en el projecte d’investigació’ Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa’ (IET, ASCUMA i Carrutxa,1995-1996). Va fer una readaptació del text de l’obra teatral original de Desideri Lombarte ‘Representació commemorativa d’una de les visites dels comanadors de Calatrava a la vila de Pena-roja. S. XVI’ en què hi participa gent de la vila i està ambientada als carrers i places de la població i que s’ha representat diverses vegades durant l’actual segle, el 2007 va ser la primera vegada. Cap al 1980 també versionà en mont-rogí una altra obra de teatre escrita en barceloní per un familiar seu que mai s’ha publicat.

Soci fundador i impulsor de l’Associació Cultural Sucarrats de Mont-roig creada el 1993 que edita la revista local bianual Plana Rasa des del 1994 de la que Carrégalo va ser membre del Consell de Redacció i en què ha participat en cada número amb diverses col·laboracions de variades temàtiques. L’activisme cultural a la seua vila també arribà a la participació en els ‘Programes de Festes de Mont-roig’. Soci destacat de l’Associació Cultural del Matarranya des de poc temps després de la seua constitució, el 1989, i on ha publicat gran part de la seua obra literària i d’investigació.

CARLES SANCHO
Mitjans