Logotips d'organismes oficials

L’Observatori Demogràfic crearà tres taules de treball per abordar la despoblació

Versaran sobre parc residencial al medi rural, la mobilitat de població als pobles menuts, així com la governança de les institucions

L'observatori és un òrgan assessor que es va crear l'any 2017. | Foto: NDM

El departament de Vertebració del Territori, Mobilitat i Habitatge va convocar el 27 d’octubre passat a Utrillas una nova trobada de l’Observatori Aragonès de Dinamització Demogràfica i Poblacional, en la qual es va acordar la creació de tres taules de treball per abordar qüestions que afecten el medi rural aragonès. José Manuel Salvador, director general d’Ordenació del Territori del Govern d’Aragó, va explicar que «l’observatori és un òrgan assessor que es va crear l’any 2017» i que se centre a analitzar «l’evolució dels objectius marcats per esta directriu, així com a l’estudi de les polítiques d’ordenació del territori que s’impulsen». Un observatori que ara crearà estes tres taules de treball, i que versaran sobre parc residencial al medi rural, mobilitat de població rural i millora de la governança de les institucions.

Salvador va concretar que «una de les taules de treball està lligada a l’habitatge al medi rural». En concret, «a la falta de parc residencial disponible als pobles. Les cases estan allí, però hi ha bastantes cases i pisos als pobles que, des de fa anys, tenen les portes tancades i inclús generen problemes de ruïna als nuclis urbans». Per això «cal buscar fórmules i generar prou confiança amb estos propietaris per posar-les en valor, traure-les a la venda o posar-les en lloguer i generar una borsa d’habitatges disponible». El director general d’Ordenació del Territori va recordar que la problemàtica de la residència al món rural «és general, encara que el diagnòstic pot ser diferent» en funció del poble. Salvador va afegir que «este problema no es resol de la nit al dia, però s’estan fent passos per ampliar el parc d’habitatge» a la província, com ja han demostrat els Fondos de Cohesió.

La segona de les taules de treball versarà sobre la mobilitat de població real al món rural. Chema Salvador va afegir que el que busquem és conèixer «la població real i la variació de la població esmentada al llarg de l’any». Una taula que «no pretén ser una ferramenta de control del padró», sinó que pretén saber si eixe padró municipal reflecteix o no la realitat, amb l’objectiu de «mirar l’impacte i la repercussió que els increments de població a l’estiu o la caiguda de residents a l’hivern tenen als serveis públics i als privats». En definitiva, «analitzar esta variació de població per ajustar millor les polítiques i encertar». Per la seua part, i en quant a la tercera taula de treball, es parlarà de «millorar la governança de les institucions», amb l’objectiu d’arrimar l’administració autonòmica cap al medi rural a través d’organismes intermedis, com poden ser els Grups LEADER o Comarques.

R. LOMBARTE
Mitjans