Logotips d'organismes oficials

Comarca trau la gestió de l’Estació de Queretes per un import de 12.000 euros a l’any

El plec de condicions va ser aprovat per l'equip de govern. El PP es va abstindre, entenent que la quantia econòmica pot frenar alguns promotors i la viabilitat del projecte

La sessió plenària del consell comarcal es va celebrar el passat 3 de novembre. | Foto: R. Lombarte

La Comarca del Matarranya ha donat llum verda a les clàusules administratives i tècniques de cara a la gestió de l’alberg de l’Estació Rural d’Interior de Queretes. Un plec de condicions que va tirar per avant en l’última sessió comarcal, celebrada el passat 3 de novembre, amb el vot unànime de l’equip de govern (PSOE, PAR i Chunta). El PP es va abstindre, al·legant la falta de temps suficient per a estudiar els plecs de condicions, i entenent que els 12.000 euros de canon anual que hauran d’assumir els futurs gestors de l’Estació de Queretes pot frenar o dificultar la viabilitat del projecte. Pel que fa al contingut de les clàusules, per un costat tenim el lloguer, que serà de 1.000 euros al mes. Des de l’equip de govern entenien que «pot parèixer car, però està lligat a les importants millores que s’han fet en els últims mesos». I és que Comarca ha fet una significativa inversió en eficiència energètica, com ara la instal·lació de plaques solars o l’adquisició d’una caldera de pèl·let nova. A més, este lloguer inclou un pis completament arreglat on podran viure els gestors de l’alberg.

Els projectes que vulguen optar a la gestió de l’Estació Rural d’Interior tindran un termini de 26 dies des del dia que es publiquen les clàusules així com 15 dies per a visitar les instal·lacions. El president de la Comarca del Matarranya, Isel Monclús, va afegir que «entre els plecs de condicions també es prime la labor social, i una de les clàusules fa menció a la contractació de persones amb necessitats especials, que donaran un plus als projectes». Per optar a la gestió de l’Estació de Queretes també es demane justificar mínim tres anys d’experiència en el món de l’hostaleria. Precisament, el preu de lloguer i l’experiència mínima que es demane als promotors són arguments que van fer abstindre el PP. En este sentit, Carlos Boné va apuntar que «el valor de la licitació ens pareix molt elevat, sobretot en els temps que corren, quan els costos de manteniment i de llum estan disparats». Des de Chunta, Fernando Mallén va dir que «el lloguer pot parèixer car, però els promotors tindran un pis allí mateix» que va inclús en el canon anual de gestió.

Consorci de les Vies Verdes
Al marge de l’Estació Rural de Queretes, hi havia un segon punt en la sessió plenària relacionat amb l’antiga via del tren. En concret, l’adhesió de la Comarca al Consorci de les Vies Verdes de la província. Recordem que el passat mes de maig, des del Departament de Vertebració del Territori es va anunciar la creació d’un consorci que agrupés totes les vies verdes de Terol, de manera que un únic organisme s’encarregaria de la gestió, la promoció i el manteniment d’una infraestructura que a la llarga unirà el Delta de l’Ebre amb Ojos Negros. Sobre esta qüestió, Isel Monclús va destacar que «el Matarranya se sumarà a este consorci», entenent que «a nivell burocràtic, de cara a la gestió de les vies verdes de la província, este consorci serà una ferramenta importantíssima». Un consorci que implique Comarques, ajuntaments, Diputació i Govern d’Aragó, i que «serà una institució que enfortirà les funcions de promoció i manteniment de la Via Verda», cosa que «repercutirà en benefici de tots i farà que l’oferta per al ciclista sigue més atractiva».

En concret, la vicepresidenta de Comarca, Carmen Agud (PAR), va afegir que «les Comarques hem de pagar 8.000 euros a l’any», mentre que els ajuntaments per on transcorre la Via Verda abonaran un canon que variarà en funció del número d’habitants de cada municipi i els quilòmetres de via que discorren pel seu terme. Perquè este consorci pugue caminar s’ha estimat una injecció inicial d’uns 500.000 euros, dels quals el 75% els assumirà la Diputació Provincial i el Govern d’Aragó. Ricardo Blanch, conseller de l’Àrea de Territori de la Comarca, va recordar en la sessió plenària de novembre que només en manteniment anual del tram de Via Verda que discorre pel Matarranya, la inversió que es fa des de la Comarca supere eixos 8.000 euros que haurà d’aportar al consorci una vegada es pose en marxa.

RUBÉN LOMBARTE
Mitjans