Logotips d'organismes oficials

Diputació convoque una línia d’ajudes per a l’organització de congressos, simposis i recreacions

La iniciativa està pensada per a aquelles actuacions que s'han dut a terme a la província des de l'1 de setembre del 2022 al 31 d'agost del present any

Al llarg dels últims mesos s'han impulsat diferents recreacions històriques per la província. Foto: NDM

La Diputació Provincial ha convocat una línia d’ajudes per a l’organització de congressos, simposis i recreacions històriques dirigida a entitats jurídiques, públiques o privades (sense ànim de lucre) que organitzen alguna d’estes activitats. La convocatòria està dotada amb 60.000 euros i el període de sol·licitud estarà obert fins al pròxim 28 de juliol. Tal com estipulen les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Terol, el període que comprèn la convocatòria va de l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023. Es consideren congressos i simposis les reunions de dos dies de durada, com a mínim, i de caràcter científic o acadèmic, les quals tinguen com a objectiu la discussió, la difusió i/o l’intercanvi de coneixements.

Per a les recreacions històriques, és requisit clau que es tracte d’activitats en què els participants recreen alguns aspectes d’un esdeveniment o període històric i que tinguen una antiguitat mínima de dos anys abans del 2023. No es poden acollir a esta convocatòria les institucions firals que reben subvencions per part de la Diputació a través de la convocatòria específica destinada a elles. La quantitat màxima que podrà percebre cada entitat sol·licitant serà de 7.000 euros, i només s’admetrà una proposta a la sol·licitud. Els criteris per a la concessió d’estes subvencions són el pressupost, l’antiguitat, l’àmbit de la convocatòria (si és caràcter provincial, regional, nacional o internacional) i la commemoració d’aniversari especial de recreació històrica, la qual s’haurà d’acreditar de manera documental.

A l’organització dels congressos i simposis es consideren despeses justificables totes aquelles relacionades directament amb l’impuls de les activitats objecte. Pel que fa a les recreacions històriques, es podran justificar exclusivament els caixets de grups artístics o professionals que impulsen estos actes, els lloguers d’infraestructures i les despeses de promoció de la recreació.

REDACCIÓ
Mitjans