Logotips d'organismes oficials

El reciclatge d’envasos augmenta a Aragó durant el confinament entre un 10 i un 40%

Els residus de paper cartó han disminuït i els residus d'envasos de vidre s'han incrementat

blank
La reducció es deu al tancament temporal dels denominats “grans consumidors”. / Foto: J. Puig

La crisi sanitària del COVID-19 ha suposat un profund canvi en els nostres hàbits quotidians, també en els de consum i en com gestionem els residus domèstics. Amb la finalitat de disposar d’una visió global i poder realitzar una anàlisi sobre la incidència del confinament i altres mesures adoptades durant l’estat d’alarma en la recollida selectiva de residus (fraccions de paper/cartó, envasos lleugers i vidre), des de la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental s’ha contactat amb les entitats locals responsables de la recollida de residus domiciliaris, així com amb els principals gestors autoritzats.

Ha augmentat el reciclatge dels residus d’envasos de plàstic, lates i bricks, els recollits en el contenidor groc. Tant els municipis, com les empreses de recollida, coincideixen a valorar que aquesta fracció ha experimentat un increment substancial en el període analitzat dins de l’estat d’alarma i confinament, des de la meitat del mes de març fins a final del mes d’abril. Les quantitats recollides varien segons els diferents territoris d’Aragó, però poden establir-se uns intervals d’increment des d’un mínim de 10%, a xifres considerables, de fins al 40% respecte a mesos precedents o període anàleg l’any passat.

Els motius de l’increment de la recollida segons l’anàlisi expliquen que la reducció es deu al tancament temporal dels denominats “grans consumidors” (restaurants, menjadors, col·lectius d’empreses, centres educatius, residències estudiantils, etc.) ha traslladat el consum a les cases. El format d’envasos que es consumeix en les cases  sol correspondre amb envasos de menor capacitat – i major pes i volum per unitat de producte envasat- que els que s’utilitzen pels grans consumidors que manegen envasos de major format o a granel.

En opinió dels gestors, s’han aprecien comportaments molt positius respecte de la ciutadania en la separació de residus, de manera que malgrat les complicacions pel confinament, s’ha continuat mantenint la seva contribució a la recollida selectiva de residus. És conegut que les vivendes participen millor en la recollida selectiva de residus perquè reconeixen directament el benefici ambiental derivat del seu “bon comportament” que en una activitat empresarial, on les variables de productivitat i negoci poden fer més difícil incorporar les rutines de recollida selectiva dels residus d’envasos i el seu dipòsit en el contenidor adequat. Conscients d’això, la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental ha promogut la realització per part de Ecoembalajes España S.A., Ecoembes, d’un estudi de caracterització i localització de grans consumidors i generadors de residus domèstics a Aragó, com poden ser grans centres de treball, hospitals, hotels, col·legis, etc… L’objectiu d’aquest estudi és dimensionar accions complementàries específiques de contenerizació, capacitació i conscienciació, tant per a per a usuaris i com per a treballadors d’aquests centres.

Els residus de paper cartó, els recollits en el contenidor blau i en les recollides porta a porta dels comerços, en conjunt han disminuït, a causa de la suspensió de les recollides porta a porta a conseqüència del tancament d’estos establiments.

Els residus d’envasos de vidre, els que cal dipositar en el contenidor verd clar, també han incrementat. Segons Ecovidrio -l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d’envasos de vidre a Espanya- amb la crisi del COVID-19, el consum d’envasos de vidre en les cases espanyoles s’ha incrementat en més d’un 9%. No obstant això, com l’hostaleria i restauració ha tancat, l’increment de la recollida de vivendes no compensa la reducció pel tancament d’aquests negocis. Segons Ecovidrio, el canal d’hostaleria i restauració, és responsable del 52% dels residus dels envasos de vidre. Aquesta entitat informa d’un creixement acumulat de la recollida selectiva en els contenidors verds de vidre de gairebé un 5% respecte a l’any anterior, un augment sense precedents, si bé el còmput general pel tancament de la restauració serà negatiu en recollida de vidre.

D’esta forma el conjunt de la Comunitat Autònoma continue compromesa en la conscienciació pel reciclatge, la reducció i reutilització dels productes. Al Matarranya des de la planta de compostatge de Pena-roja ja s’han produït prop de 10 tones d’abono que surten del projecte Porta a Porta i que és repartir als diferents ajuntaments del territori de forma gratuïta per què a l’utilitzon en allò que creguen necessari. De fet, el projecte del Porta porta ha estat qualificat per Mayte Pérez, la consellera de Presidència del Govern d’Aragó, com “un projecte d’èxit” en la visita que va fer a la planta per estudiar el projecte amb la possibilitat extrapolar-lo a altres comarques.

REDACCIÓ
blank Mitjans blank