Logotips d'organismes oficials

La Diputació llance una nova convocatòria del Pla d’Ocupació del 2024 per 2,3 milions d’euros

La convocatòria especifique unes quantitats per a cada poble, sempre que sol·liciten l'ajude, i que es fixen per criteris de padró

La subvenció es destinarà exclusivament al finançament dels costos salarials bruts. Foto: NDM

La Diputació Provincial ha convocat el Pla d’Ocupació 2024, que pose a disposició dels ajuntaments i entitats locals 2,3 milions d’euros per a contractar treballadors desocupats que puguen executar obres i serveis de competència municipal. Després de la publicació de la convocatòria el passat 15 de febrer al Butlletí Oficial de la Província, ja ha començat el període perquè els consistoris presenten les seues sol·licituds. La subvenció es destinarà exclusivament al finançament dels costos salarials bruts, inclosa la seguretat social del treballador i la que ha de carregar l’ocupador, així com la indemnització legalment establerta per finalització del contracte. Esta línia d’ajudes «millore els serveis que preste l’ajuntament i també genere ocupació de manera directa al nostre territori», va explicar la diputada de Plans Provincials a la Diputació, Carmen Maorad.

El text de la convocatòria estableix que les persones que es contracten en règim laboral o funcionarial hauran de figurar inscrites com a desocupades i demandants d’ocupació en qualsevol servei públic d’ocupació. Les contractacions que seran objecte de subvenció es podran fer a jornada parcial o completa i s’hauran de tractar en qualsevol cas de contractes de durada determinada, contractant un o més treballadors amb la mateixa subvenció. En este cas, serà l’entitat beneficiària la que aplicarà i valorarà els criteris de selecció dels treballadors en funció de la problemàtica de desocupació existent en el seu àmbit d’actuació i aplicant, en tot cas, criteris objectius de selecció.

Les contractacions laborals es donaran durant el període comprès entre l’1 de gener del 2024 i el 30 de novembre del 2024, amb independència de la durada del contracte pactada amb les persones contractades o del nomenament efectuat, que en qualsevol cas haurà de ser un contracte de durada determinada. La convocatòria estableix unes aportacions per a cada municipi, sempre que sol·liciten esta ajuda, i que es fixen per criteris de padró. D’esta manera, la quantitat més alta la rebrà la capital de la província per als barris, amb 73.353,90 euros, i els més menuts obtindran 4.732,50 euros. Les sol·licituds es presentaran exclusivament a través de la seu electrònica de la Diputació. Els ajuntaments tenen 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOPT.

REDACCIÓ
Mitjans